วัดหงษ์ทอง

วัดหงษ์ทอง

ตั้งจิตให้เป็นสมาธิและอธิฐานถึงสิ่งที่ปรารถนา

เลือกวัดเพื่อสรงน้ำพระ