วัดโพธิ์ทองบน

วัดโพธิ์ทองบน

ตั้งจิตให้เป็นสมาธิและอธิฐานถึงสิ่งที่ปรารถนา

เลือกวัดเพื่อสรงน้ำพระ