วัดเรืองเวชมงคล

วัดเรืองเวชมงคล

ตั้งจิตให้เป็นสมาธิและอธิฐานถึงสิ่งที่ปรารถนา

เลือกวัดเพื่อสรงน้ำพระ